Sundsvalls Spolteknik AB

uppdaterad den den 30 oktober 2018

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
5590110119

Profil

Vi utför både underhålls- och akuta arbeten i fastigheters avloppssystem, vattenlås, stick och stammar. Vid spolning används en slang med specialmunstycken som spolar rent och effektivt rensar bort stopp och avlagringar. Ett underhållsspolat avloppssystem förhindrar framtida stopp och livslängden förlängs. Allt sker med anpassat tryck och rent vatten för att inte orsaka skador på systemet.
Med våra spolbilar hjälper vi dig med effektiv slamsugning. Vi utför underhåll av dagvattenbrunnar, oljeavskiljare samt tvättrännor i din fastighet. Vi uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.
Vi erbjuder effektiva tjänster för underhåll av din fastighet och anläggning så som klassisk sanering samt klottersanering där vi har ett samarbete med Ocab. Vi utför även rörinspektion där vi filmar och dokumenterar ditt avlopp- eller ledningssystem, fel kan identifieras, lokaliseras sedan åtgärdas.


Nyckelord:
Oljesanering, Slamsugning, Miljö, Klottersanering, Högtrycksspolning, Fasadtvätt, Avloppsstopp, Vattenskada, Spolbil, Oljeavskiljare, Stopp i Avlopp, Köksavlopp, Slambil, Spolteknik, Spolning Avlopp, Rensning Avlopp, Stopp i Golvbrunn, Avlopps Stopp, Avloppslukt, Fasadtvätt i Sundsvall, Högtrycksspolning i Sundsvall, Klottersanering i Sundsvall, Oljespill, Rensning Avlopp i Sundsvall, Slam Tömning, Slambrunn, Spolning Avlopp i Sundsvall, Spolning Köksavlopp, Stopp i Avlopp Sundsvall, Stopp i Handfatet, Tvätt Ränna, Tvättränna, Tömning av Oljeavskiljare

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för Sundsvalls Spolteknik AB!

Dela erfarenheter!